specijalistički diplomski stručni
Kampanja političkih stranaka i koalicija na službenim internetskim stranicama
Parlamentarni izbori u RH 2016.

Jasmina Popović (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću