završni rad
Budućnost priopćenja za medije kao tehnike odnosa s javnošću

Marko Ćustić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću