specijalistički diplomski stručni
Primjena teorije korporativnog komuniciranja na primjeru najuspješnijih hrvatskih tvrtki

Petra Savić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću