specijalistički diplomski stručni
Digitalni politički marketing na primjeru predizborne kampanje Anke Mrak-Taritaš

Ivana Bukna (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću