specijalistički diplomski stručni
Karakteristike poslovne komunikacije u suvremeno doba

Iva Tušak (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću