Pages

Komunikacija i začeci novinarstva u antičkoj Grčkoj i Rimu
Komunikacija i začeci novinarstva u antičkoj Grčkoj i Rimu
Renata Radovčić
Komunikacija kao i začetci novinarstva sežu u daleku prošlost i povezuju se s razvojem čovječanstva. Osim usmene komunikacije, vrlo rano javila se i vizualna komunikacija preko različitih likovnih djela. Prve pisane vijesti pojavile su se u Kini u kojoj je nastao papir. Osobito u staroj Grčkoj kao i u starom Rimu, umijeće usmene i pismene komunikacije shvaćeno je vrlo ozbiljno. Prva abeceda je grčka abeceda koja je nastala početkom prvog tisućljeća prije Krista. Dramska...
Komunikacija kao proces razmjene informacija, ideja i osjećaja
Komunikacija kao proces razmjene informacija, ideja i osjećaja
Laura Maria Burić
Komunikacija se smatra temeljem međuljudskih odnosa, a uključuje izmjenjivanje poruka između dvije ili više osoba. Umijeće uspješnog komuniciranja, osim što podrazumijeva razumijevanje informacija koje su doprle do ljudi, također pomaže u izgradnji povjerenja i poštovanja, rješavanju problema, razmjeni ideja, savladavanju različitosti, povezivanju s prijateljima i obitelji. Za vrijeme verbalnog komuniciranja, odnosno razgovora ili govora, istovremeno se događa i neverbalno...
Komunikacija političkih stranaka na društvenoj mreži Facebook u sklopu parlamentarnih izbora 2015. godine
Komunikacija političkih stranaka na društvenoj mreži Facebook u sklopu parlamentarnih izbora 2015. godine
Iva Babić
Društvene mreže postale su relevantan izvor informacija i predizbornih poruka kako za građane tako i za medije, budući da su brojni političari izjave prvo objavljivali na društvenim mrežama, a tek onda na drugim kanalima. Sve veći broj korisnika društvenih mreža ostavio je trag na političku komunikaciju. Može se reći kako je upotreba društvenih mreža u političkom marketingu već uvriježena, prvenstveno u izbornim kampanjama. Društvene mreže poput Facebooka postale su...
Komunikacija u sportu
Komunikacija u sportu
Ižak Ante Sučić
Komunikacija u sportu oduvijek je bila nešto čemu su sportske ekipe, igrači i treneri davali veliku važnost.Razvojem tehnologije komunikacija je znatno olakšana te je danas praktički sve dostupno u bilo kojem trenutku.Biti veliki sportaš ne znači biti samo najbolji u onome čime se bave, već biti veliki sportaš znači biti dobar u komunikaciji s medijima i svojim javnostima, biti društveno odgovoran i pozitivan primjer mladima diljem svijeta. Sportaši su danas možda i najveći...
Komunikacijska strategija kao temelj planiranja i upravljanja komunikacijom
Komunikacijska strategija kao temelj planiranja i upravljanja komunikacijom
Krešimir Radišić
Ovaj rad za svrhu ima ukazati na važnost strateškog planiranja i to na način konkretne izrade komunikacijske strategije nogometnog kluba Kustošija. Upravo na primjeru lokalnog nogometnog kluba izrađen je projekt u kojem smo analizirali zatečeno stanje, detektirali probleme i nedostatke, ali i prednosti Klijenta u odnosu na konkurenciju Prepoznali smo kako je potrebno ukazati kako na prilike, tako i na prijetnje koje se mogu javiti prilikom razvoja komunikacijske strategije. U ovome...
Komunikacijska strategija za Savjet mladih Grada Zagreba
Komunikacijska strategija za Savjet mladih Grada Zagreba
Darija Jeger
Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Gradu koje zastupa potrebe mladih. Ovo je ujedno i najveći savjet brojem od 15 članova koji su predstavnici različitih udruga mladih i/ili neformalnih skupina mladih. Iako je njegova uloga značajna, mladi nisu upoznati s radom Savjeta, a istraživanja pokazuju da velik broj mladih ne zna za njegovo postojanje i djelokrug rada. Problemi savjeta očituju se u njegovoj ovisnosti o gradskim protokolima, političkim promjenama i utjecajima te...
Komunikacijska uloga Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Komunikacijska uloga Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Ivanka Kunštić
Ovaj rad bavi se komunikacijskom ulogom Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kroz prikaz aktivnosti Ureda. Donošenjem Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te osnivanjem središnjeg tijela, napravljen je značajan iskorak prema povezivanju i jačanju suradnje s više od tn milijuna Hrvata i njihovih potomka koji žive izvan hrvatskih granica. Stavljanjem tog odnosa u zakonodavni i institucionalni okvir, na temelju prethodno...
Komunikacijski i kulturni kontekst brendiranja
Komunikacijski i kulturni kontekst brendiranja
Karla Horvat
U radu se govori o komunikaciji i kulturi kao važnim odrednicama brendiranja. Komunikacija je neizostavan dio ljudske svakodnevnice, a kultura neizostavan dio ljudskoga života. U današnje vrijeme od svega se pokušava napraviti brend, a bez dobrog poznavanja komunikacije i kulture šanse za uspjeh nisu velike. Način brendiranja u odnosu na prošlost se uvelike promijenio, a upravo promjena u komunikaciji i kulturi je odgovorna za te promjene. Novi mediji i društvene mreže postale su...
Komunikacijski izazovi interneta s aspekta informiranja, obrazovanja i zabave
Komunikacijski izazovi interneta s aspekta informiranja, obrazovanja i zabave
Matija Veličan
Način na koji međusobno komuniciramo, kako prikupljamo informacije, kako učimo, na koji način se zabavljamo i radimo drastično se promijenio od nastanka interneta 60-ih godina prošlog stoljeća. Internet je, kao najveći i najrasprostranjeniji masovni medij koji omogućava dvosmjernu komunikaciju i interakciju ljudi koji se fizički ne nalaze na istom mjestu i to u realnom vremenu, neizostavni dio naše svakodnevice. Internet nam uglavnom služi za informiranje, odnosno pretraživanje...
Komunikacijski programi društveno odgovornog poslovanja - primjer L‘Oreal za žene u znanosti
Komunikacijski programi društveno odgovornog poslovanja - primjer L‘Oreal za žene u znanosti
Ana Šimić
U literaturi postoje brojne definicije i poimanje što sve obuhvaća i što je društveno odgovorno poslovanje, kako ga poimati te primjenjivati u poslovanju. U današnje vrijeme organizacije sve više uviđaju da poslovanje koje ima samo za cilj stjecanje profita nije dovoljno za konkurentsku prednost organizacije. Stoga društveno odgovorno poslovanje postaje neizostavni dio poslovnih strategija, jer osim odgovornog i etičnog upravljanja organizacija ostvaruje dobit povećanjem prihoda...
Korištenje digitalnih aplikacija u praćenju uzimanja lijekova kod hipertenzije
Korištenje digitalnih aplikacija u praćenju uzimanja lijekova kod hipertenzije
Luka Stipaničev
Visoki krvni tlak, odnosno arterijska hipertenzija značajan je javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Ona je glavni nezavisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost. Svaki treći odrasli stanovnik Hrvatske ima povišene vrijednosti arterijskoga tlaka. Visoki krvni tlak obično godinama ne uzrokuje simptome pa se naziva i „tihi ubojica”. Važan utjecaj na visoki krvni tlak ima nepravilna prehrana, posebice hrana koja sadrži visok udio soli. S obzirom da obično godinama ne...
Korporativna komunikacija kompanije Ikea prije i nakon ulaska na hrvatsko tržište
Korporativna komunikacija kompanije Ikea prije i nakon ulaska na hrvatsko tržište
Alen Kolar
Korporativna komunikacija, kao najvidljiviji instrument odnosa s javnošću, vrlo je važan strateški alat svake tvrtke. Kao i svaki drugi odnos, medijski odnosi također predstavljaju suradnju dviju strana, novinara i predstavnika tvrtke. Promotivne aktivnosti su u djelovanju Ikee zapažena marketinška zadaća. Konkurencija na zahtjevnom tržištu namještaja u velikoj se mjeri događa na razini robnih marki, kao i brendova. Iz tog razloga organizacije trebaju uspješno upravljati...

Pages