specijalistički diplomski stručni
Djelotvornost lobiranja u Europskom parlamentu – analiza stajališta hrvatskih zastupnika

Goran Bračić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću