završni rad
Metodologija razvoja strategije odnosa s javnošću u kriznim situacijama

Valentina Martinčić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću