specijalistički diplomski stručni
Uloga društvenih medija u audiovizualnoj komunikaciji terorističkih organizacija: IRA i ETA

Tomislav Berišić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću