specijalistički diplomski stručni
Izazovi državnih odnosa s javnošću i javne diplomacije Republike Hrvatske

Tijana Radić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću