specijalistički diplomski stručni
Mobing kao oblik lošeg komuniciranja u organizaciji

Snježana Golubović (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću