specijalistički diplomski stručni
Analiza učinkovitosti alata odnosa s javnošću u masovnim medijima

Renata Potočnik (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću