specijalistički diplomski stručni
Strateško-komunikacijski koncept NATO-a i novi sigurnosni izazovi

Marko Derdić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za interdisciplinarne znanosti