specijalistički diplomski stručni
Analiza sadržaja na interaktivnim online medijima

Blanka Tomašić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću