specijalistički diplomski stručni
Interna komunikacija u HBOR-u

Andrej Tolušić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću