specijalistički diplomski stručni
Primjena društvenih mreža u korporativnim komunikacijama

Ivona Buljan Srb (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za interdisciplinarne znanosti