završni rad
Važnost strateškog komuniciranja u zdravstvenom sektoru – komunikacijska strategija Klinike Svjetlost

Ana Lukić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću