završni rad
Važnost gesti u svakodnevnoj ljudskoj komunikaciji

Martina Tomić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije