završni rad
Neverbalna komunikacija u različitim kulturama

Patricija Golubić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije