završni rad
Suživot novinarstva i odnosa s javnošću

Renata Sopek (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije