specijalistički diplomski stručni
Imidž Milana Bandića među studentima grada Zagreba

Ivana Bilić (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću