Pages

Kreativne oglašivačke kampanje koje su utjecale na povijest oglašavanja
Kreativne oglašivačke kampanje koje su utjecale na povijest oglašavanja
Kate Radošević
U modernom svijetu zapažamo svakodnevne pokušaje prodaje, oglašavanja i marketinga putem novina, interneta, radija i televizije te raznih OOH medija oglašavanja. Sve ono što nam se nameće na raznim medijima i putem raznih kanala, pokušava nas uvjeriti na kupnju proizvoda ili usluge. Ono što prepoznajemo su oglašivačke kampanje koje pokušavaju probuditi svijest o određenom problemu, nude nam proizvod te nas potiču na kupnju. Kreativne kampanje su oblik oglašavanja kojim...
Krizna komunikacija British Petroleuma na primjeru ekološke katastrofe u Meksičkom zaljevu
Krizna komunikacija British Petroleuma na primjeru ekološke katastrofe u Meksičkom zaljevu
Ida Hodžić
Porast prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa nastalih uslijed ubrzanog tehnološkog razvoja i klimatskih promjena čiji se nastanak i posljedice često ne mogu predvidjeti i spriječiti, zahtijevaju od države i društva visoko razinu pripremljenosti. Tijekom upravljanja krizno komuniciranje, kao neodvojivi dio kriznog menadžmenta, predstavlja ključnu aktivnost koja povezuje sve aktere krizne situacije. Slučaj izlijevanja nafte u Meksičkom zaljevu nakon eksplozije na naftnoj...
Krizna komunikacija British Petroleuma na primjeru ekološke katastrofe u Meksičkom zaljevu
Krizna komunikacija British Petroleuma na primjeru ekološke katastrofe u Meksičkom zaljevu
Ida Hodžić
Porast prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa nastalih uslijed ubrzanog tehnološkog razvoja i klimatskih promjena čiji se nastanak i posljedice često ne mogu predvidjeti i spriječiti, zahtijevaju od države i društva visoko razinu pripremljenosti. Tijekom upravljanja krizno komuniciranje, kao neodvojivi dio kriznog menadžmenta, predstavlja ključnu aktivnost koja povezuje sve aktere krizne situacije. Slučaj izlijevanja nafte u Meksičkom zaljevu nakon eksplozije na naftnoj...
Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa - primjer poplava u istočnoj Slavoniji
Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa - primjer poplava u istočnoj Slavoniji
Nikolina Trbušić
Završni rad o temi Krizna komunikacija Hrvatskog Crvenog križa — primjer poplava u istočnoj Slavoniji obraduje primjer krizne komunikacije za vrijeme elementarnih nepogoda u svibnju 2014. Prvi dio rada donosi teorijski pregled općih značajki krizne komunikacije pri čemu se autorica posebno posvetila samoj definiciji kriznih situacija, vrstama kriza i njihovom životnom ciklusu te načinu komuniciranja u izvanrednim okolnostima. Kao svojevrsni uvod u kriznu situaciju s poplavama u...
Krizna komunikacija u zrakoplovnoj industriji
Krizna komunikacija u zrakoplovnoj industriji
Dajana Maros
Većina kriza događa se zbog nedovoljne pripremljenosti menadžmenta i kriznog tima, a šteta koja nastaje zbog krize je oštećen ugled organizacije koji je teško povratiti. Primjer kriznih događaja koji često sa sobom nose velike posljedice su zrakoplovne nesreće, što je u središtu istraživanja ovog rada. Takve nesreće su doduše relativno rijetke, i to zbog visokih sigurnosnih standarda koje su postavile nacionalne i međunarodne vlasti, međutim, kada se dogode to su ozbiljni...
Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama
Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama
Marijana Juričić
Društvene mreže su razvojem Interneta postale nezaobilazni komunikacijski kanal mnogih organizacija i brendova. Radi brojnih prednosti poput brzine, velike količine informacija, mnogobrojnih korisnika i lakog dopiranja do istih, društvene mreže se danas koriste u komunikaciji sa internom i eksternom ciljnom publikom. Njihova uloga zabilježena je i u kriznim situacijama, u kojima mreže mogu biti od velike pomoći ukoliko se njima zna upravljati. Svrha ovog diplomskog rada je obraditi...
Krizno komuniciranje hrvatskih željeznica na primjeru željezničke nesreće u Rudinama
Krizno komuniciranje hrvatskih željeznica na primjeru željezničke nesreće u Rudinama
Petra Blažina
Pojam „krizna situacija“ često se povezuje s iznenadnim situacijama u kojima su ugroženi sigurnost ljudi i okoliš, a koje stvaraju veliki interes medija, no krize se događaju gotovo svakodnevno, donose nesigurnost i predstavljaju prijetnju ugledu organizacije. Krizno komuniciranje vrsta je odnosa s javnošću, odnosno komunikacija između organizacije i javnosti neposredno prije, za vrijeme i nakon kriznog događaja. U ovome radu, na primjeru najveće željezničke nesreće u novijoj...
Krizno komuniciranje i utjecaj medija: slučaj Karlovačke pivovare
Krizno komuniciranje i utjecaj medija: slučaj Karlovačke pivovare
Lena Perdijić
Krizno komuniciranje je neizostavan dio kriznog upravljanja i u suvremenom društvu poznavanje osnovnih pravila i načina komuniciranja u kriznim situacijama omogućava, kako pojedincima, tako i organizacijama, uspješno savladavanje rizika te umanjivanje negativnih učinaka. Pregledom teorijskoga konteksta kriznoga komuniciranja i kriznog upravljanja daje se okvir koji omogućava bolje razumijevanje okolnosti i slučaja Karlovačke pivovare 2007. godine. Ovaj slučaj pokazuje kako...
Krizno komuniciranje na primjeru Ureda za upravljanje u hitnim situacijama
Krizno komuniciranje na primjeru Ureda za upravljanje u hitnim situacijama
Nino Babojelić
Upravljanje komunikacijom s velikim brojem ljudi, posebice na način kako se time bavi Ured za upravljanje u hitnim situacijama, potencijalno je znanstveno i stručno zanimljiv predmet proučavanja. Posebnost ovog rada temelji se u proučavanju smjera komunikacije prema javnosti u kriznim oblicima komuniciranja. Krizno komuniciranje je jedan od najkompleksnijih aspekata komuniciranja te je stoga i zanimljiv za proučavanje. (Barton, 2004: 5) Uloga Ureda za upravljanje u hitnim situacijama...
Krizno komuniciranje u hotelskoj industriji
Krizno komuniciranje u hotelskoj industriji
Vjera Ćuk
Krizna komunikacija jedna je od komponenti odnosa s javnošću koja je prijeko potrebna organizaciji kako bi se ona uspješno suočila sa nastalom kriznom situacijom i u što kraćem roku sanirala kriznu situaciju i tako što manje naštetila vlastitom imidžu i reputaciji koju je godinama gradila u javnosti. Hotelska industrija u Republici Hrvatskoj razvija se paralelno kao i u ostatku Europe, premda nailazi na društvenu pretpostavku kako još uvijek glavnu dobit gradi od sezonskog,...
Krizno komuniciranje u političkim kampanjama - primjer: predsjednička kampanja Hillary Clinton 2016.
Krizno komuniciranje u političkim kampanjama - primjer: predsjednička kampanja Hillary Clinton 2016.
Ermin Preljević
Komunikacija je pretpostavka svakodnevnog čovjekovog života. Ona posebno dolazi do izražaja u kriznim situacijama, kad vještina kriznog komuniciranja određuje hoće li kriza pogubno presuditi ili konkurentski unaprijediti pojedinca, organizaciju ili društvo. U kriznoj komunikaciji naglašava se važnost izgradnje odnosa s medijima te implementiranje društvenih mreža u svakodnevno poslovanje s obzirom na osobniju, dvosmjernu komunikaciju. Politička komunikacija čini veliki dio...
Krizno komuniciranje u sportu: FIFA 2015.
Krizno komuniciranje u sportu: FIFA 2015.
Mario Elez
U ovome radu govorit će se o kriznom komuniciranju FIFA-e za vrijeme i nakon korupcijskog skandala 2015. godine kojim je organizacija bila zahvaćena. Osim o skandalu iz 2015. godine, bit će riječi i o prošlim događajima FIFA-e koji su utjecali na njenu reputaciju. S obzirom da se radi o svjetskoj krovnoj nogometnoj organizaciji, zanimljivo je vidjeti na koji način je slučaj percipiran u javnosti i na koji način je reagirala FIFA u ovoj kriznoj situaciji. U torn smjeru, objasnit će...

Pages